Portcz

Automatický zadržovací systém

Univerzální automatický zadržovací systém pro kamiony Combilok

Funkce

Combilok je zařízení, které zásadním způsobem zvyšuje bezpečnost nakládky. Kamion je pomocí tohoto zařízení zabezpečen v ideální poloze pro nakládku. Combilok brání nechtěnému poodjíždění vozidla při nakládce, nebo nepovolenému odjetí z nakládacího místa. Komunikace mezi skladníky nakládajícími zboží a řidičem vozidla může být někdy nejasná, nebo ne zcela srozumitelná. Potom může dojít k závažné nehodě, když skladník se zbožím jede po nakládacím můstku do kamionu a ten náhle opustí stanoviště. Této situaci zabrání zařízení Combilok, které pomocí hydraulicky vysouvané zarážky blokuje zadní kola návěsu, nebo nákladního vozidla a tím jej udržuje v optimální vzdálenosti od otvoru a v pracovním dosahu vyrovnávacího můstku.