Portcz

Nůžkové plošiny

Popis

Elektro-hydraulické nůžkové plošiny se používají pro výškový přesun břemen mezi dvěma úrovněmi nakládky, nebo vykládky zboží. Plošiny lze naprosto přesně a téměř nehlučně polohovat dle potřeby uživatele. Základní model je možné dovybavit mnoha doplňky v zařízení, které odpovídá přáním i těch nejnáročnějších zákazníků.

Funkce

Nůžková plošina je hydraulické zdvižné zařízení. Hlavní části každé plošiny jsou: základní rám, nůžkový mechanizmus, horní rám a hydraulická jednotka. Plošina se skládá ze dvou kloubově uložených rámů, které jsou regulovány dvěma hydraulickými písty. Rám nůžek je spojen se spodním rámem a rovněž i s horním rámem na dvou místech ložisky. Na protější straně se nacházejí dva válce, které pojíždějí v kolejnicích uložených v podlaze v případě, když se horní plošina pohybuje. Roztahování nůžek způsobuje pohyb horní plošiny, která přitom jede souběžně a kolmo ke spodní plošině.

Technické údaje

Další možnosti dle volby