Portcz

Nakládací komory

Funkce

Nakládací komora DH je ocelová konstrukce obsahující plášť, vyrovnávací můstek a límec. Nakládací komorou se řeší situace, kdy do stávající haly nelze zabudovat vyrovnávací můstek ať už z důvodů prostorových, nebo konstrukčních. Když umístíte nakládací komoru před stávající fasádu skladu, lze ji kdykoliv později libovolně přemístit na libovolné místo a vyjít tím vstříc Vašim měnícím se logistickým potřebám. U chladírenských a mrazírenských skladů má nakládací komora další nespornou výhodu. Vysunutím nakládacího můstku mimo temperovaný objekt pomocí izolované komory, zabráníte nežádoucímu úniku chladu z prostoru skladu a tím ušetříte značnou část energie.

Technické údaje

 • Nosnost nakládací komory DH je 60 kN (konstruováno pro můstky o nosnosti 60 kN)
 • Možnost vybudovat na betonovém podkladu (ztráta mobility)
 • Standardně na ocelových nohách kotvených do pevného podkladu
 • Horní krycí deska nakládací komory je vyrobena ze žebrovaného plechu, kvalita oceli S 355 JO (ocel 52), tloušťka krycí desky 6/8 mm s průvlaky.
 • Rám tvoří samostatná svařovaná a montovaná konstrukce, na čelní straně upravená pro zavěšení těsnicího límce dle Vašeho výběru.
 • Standardní povrchová úprava: tryskaná ocel, nátěr základovou barvou, lakování krycím lakem v barevném odstínu RAL 5020 oceánská modř, tloušťka vrstvy celkem 80 mikrometrů.
 • Za příplatek lze nakládací komoru dodat i povrchově upravenou žárovým zinkováním.
 • Nakládací komoru lze přizpůsobit rozměrům vámi požadovaného můstku.
 • Standardně je komora postavena kolmo k fasádě.
 • Za příplatek lze dodat komory pod úhlem 45°, 60°, nebo 75°.

Další možnosti vybavení dle volby

 • Do nakládacích komor lze zabudovat všechny rozměrové řady hydraulických můstků s rámem, zcela dle Vašich potřeb.
 • Rovněž tak lze komoru vybavit všemi nabízenými typy těsnicích límců od polštářových, přes plentové, až po nafukovací.
 • Opláštění lze dodat jednoduché, nebo izotermické, dle volby.

Schematický náhled na nakládací komoru DH

Nakládací komora