Portcz

Skládací vrata 42ST

skládací průmyslová vrata jsou zařízení určené pro uzavření otvoru, který se používá pro průjezd vozidel, zboží a/nebo průchod osob. Křídlo se skládá z určitého počtu svisle navzájem kloubově spojených křídel a pohybuje se vodorovně.

Funkce

Skládací vrata jsou vhodná pro použití v dopravních podnicích, hangárech, skladech a v provozech výrobních závodů, kde prostorové podmínky neumožňují montáž například vrat sekčních. Skládací vrata jsou určena zejména pro vnější otvory v průmyslových objektech. Montují se zpravidla před otvor a potom ponechávají volný celý průjezdný otvor. V případě montáže vrat do otvoru (do ostění) je nutno počítat se zúžením průjezdu o 120 mm na každou dvojici křídel. Skládací vrata splňují všechny provozní a bezpečnostní požadavky a odpovídají všem bezpečnostním nařízením harmonizované evropské normy ČSN EN 13 241-1.

Technické údaje

 • vratové křídlo ze sendvičových panelů o tloušťce 40 mm, vyplněných PUR
 • spoje mezi panely po celé délce zesíleny ocelovou výztuhou uvnitř panelu
 • celý obvod křídla je opatřen hliníkovým profilem s těsnicí gumou a kartáčem
 • ruční ovládání pomocí madla
 • tichý chod, snadná a bezpečná manipulace při otvírání a zavírání
 • ekologická nezávadnost
 • samozhášecí schopnost
 • zvukově izolační schopnost Rw = 26 dB
 • tepelně izolační schopnost k = 0,4 W/m2 K
 • hmotnost vratového křídla cca 20 kg/m2
 • vrata s elektropohonem jsou vybavována požadovanými bezpečnostními prvky

Další možnosti vybavení dle volby

Uživatelský komfort můžete zvýšit u skládacích vrat pomocí volitelných příplatků:

 • poloautomatické ovládání pomocí elektrického pohonu (zavřít – stisk, otevřít – impuls)
 • automatické ovládání pomocí elektrického pohonu (zavřít – impuls, otevřít – impuls)
 • dálkové ovládání
 • indukční smyčky
 • pohybové radary
 • lakování křídla dle RAL
 • vstupní dveře
 • vložené hliníkové sekce
 • průhledy

Technická specifikace

Vratové křídlo je vyrobeno ze sendvičových panelů o tloušťce 40 mm, nebo z hliníkových rámových sekcí prosklených jednoduchým, nebo dvojitým plastovým „sklem“ SAN. Vrata jsou zavěšena na horním C-profilu, ve spodní části jsou vedena mimo průjezdný profil. Do vratového křídla lze za příplatek vložit průchozí dveře se samozavíračem Křídlo se může odsouvat do jedné strany, do dvou stran, nebo teleskopicky, za sebe. Standardní barva panelového křídla je RAL 9002, 9010, 5010, nebo 9006. Standardní barva hliníkové sekce je přírodní elox E6/EV1 Jiné odstíny dle barevníku RAL jsou možné za příplatek

Další možnosti vybavení dle volby

 • ruční ovládání pomocí řetězového pohonu
 • poloautomatické ovládání pomocí elektrického pohonu (zavřít – stisk, otevřít – impuls)
 • automatické ovládání pomocí elektrického pohonu (zavřít – impuls, otevřít – impuls)
 • dálkové ovládání
 • indukční smyčky
 • pohybové radary
 • lakování křídla dle RAL
 • vstupní dveře
 • vložené hliníkové sekce
 • průhledy

Záruka

Standardní záruční lhůta činí 24 měsíců

Prodloužení záruky je možné v kombinaci s uzavřením smlouvy o údržbě s naším servisním oddělením.