Portcz

Otočná vrata

Funkce

Otočná vrata jsou vhodná pro použití ve skladech a v provozech výrobních závodů, kde prostorové podmínky umožňují otáčení křídel vrat do prostoru, a kde není velká frekvence průjezdu například manipulačních prostředků. Vrata jsou navrhována pro zákazníky, kteří potřebují robustní vrata menších rozměrů a minimálními nároky na zástavbu. Otočná vrata jsou určena jak pro vnější, tak i pro vnitřní otvory v průmyslových objektech. mohou se montovat před otvor, a potom ponechávají volný celý průjezdný otvor. V případě montáže vrat do otvoru (do ostění) je nutno počítat se zúžením průjezdu o 120 mm. Otočná vrata splňují všechny provozní a bezpečnostní požadavky a odpovídají všem bezpečnostním nařízením harmonizované evropské normy ČSN EN 13 241-1.

Technické údaje

  • vratové křídlo ze sendvičových panelů o tloušťce 40 mm, vyplněných PUR
  • spoje mezi panely po celé délce zesíleny ocelovou výztuhou uvnitř panelu
  • celý obvod křídla je opatřen hliníkovým profilem s těsnicí gumou a kartáčem
  • ruční ovládání pomocí kliky a pákového zavírače (baskules)
  • snadná a bezpečná manipulace při otvírání a zavírání
  • ekologická nezávadnost
  • samozhášecí schopnost
  • zvukově izolační schopnost Rw = 26 dB
  • tepelně izolační schopnost k = 0,4 W/m2 K
  • hmotnost vratového křídla cca 20 kg/m2

Technická specifikace

Vratové křídlo je vyrobeno ze sendvičových panelů o tloušťce 40 mm, nebo z hliníkových rámových sekcí prosklených jednoduchým, nebo dvojitým plastovým „sklem" SAN. Vrata jsou zavěšena na bočních pantech Do vratového křídla lze za příplatek vložit průchozí dveře se samozavíračem Za příplatek lze vrata vybavit stavěči vratových křídel, nebo zarážkami, které aretují křídla v otevřené poloze Standardní barva panelového křídla je RAL 9002, 9010, 5010, nebo 9006. Standardní barva hliníkové sekce je přírodní elox E6/EV1 Jiné odstíny dle barevníku RAL jsou možné za příplatek.

Schématický popis vrat