Portcz

Sekční vrata 42 St

sekční průmyslová vrata jsou zařízení určené pro uzavření otvoru, který se používá pro průjezd vozidel, zboží a/nebo průchod osob. Křídlo se skládá z určitého počtu vodorovně navzájem spojených sekcí, je vyvažováno torzními pružinami a pohybuje se svisle.

Funkce

Sekční vrata jsou vhodná pro použití ve skladech, logistických centrech a všech druzích výrobních závodů. Vrata jsou navrhována pro zákazníky, kteří potřebují robustní, dobře izolovaná vrata s minimálními nároky na zástavbu určená pro vnější otvory v průmyslových objektech. Sekční vrata se otevírají pod střechu objektu a ponechávají volný vstupní otvor. Sekční vrata splňují všechny provozní a bezpečnostní požadavky a odpovídají všem bezpečnostním nařízením harmonizované evropské normy ČSN EN 13 241-1.

Technické údaje

 • vratové křídlo z lakovaných panelů o tloušťce 40 mm, vyplněných vrstvou polyuretanu
 • spoje mezi panely po celé délce zesíleny ocelovou výztuhou uvnitř panelu
 • spodní a horní sekce opatřeny hliníkovým profilem s těsněním prahu a překladu
 • těsnění na obou stranách vrat je součásí vodicích kolejnic
 • hmotnost vratového křídla vyvažována pružinovým hřídelem, zajišťuje snadnou manipulaci s vraty
 • ruční ovládání pomocí provazu a madla
 • tichý chod, snadná a bezpečná manipulace při otvírání a zavírání
 • ekologická nezávadnost
 • samozhášecí schopnost
 • zvukově izolační schopnost orientačně Rw = 26 dB
 • tepelně izolační schopnost orientačně k = 0,4 W/m2 K
 • hmotnost vratového křídla orientačně 12 kg/m2
 • Vrata jsou vybavována předepsanými bezpečnostními prvky

Další možnosti vybavení dle volby

Uživatelský komfort můžete zvýšit u sekčních vrat pomocí volitelných příplatků:

 • ruční ovládání pomocí řetězového pohonu
 • poloautomatické ovládání pomocí elektrického pohonu (zavřít – stisk, otevřít – impuls)
 • automatické ovládání pomocí elektrického pohonu (zavřít – impuls, otevřít – impuls)
 • dálkové ovládání
 • indukční smyčky
 • pohybové radary
 • lakování křídla dle RAL
 • vstupní dveře
 • vložené hliníkové sekce
 • průhledy
 • falešný překlad

Technická specifikaceNázevTYPS maxV maxSHH minB minB1 min B2 min
Standardní vedeníBS80006000450V+75070200300
Snížené vedeníBN80004000300V+980120250350
Vedení pod úhlemBD80006000420V+75070200300
Vertikální vedeníBV80006000V+50045070200300
Zvýšené vedeníBH80006000750-3300V-SH+100070200300

Schématický obrázek

Záruka

Standardní záruční lhůta činí 24 měsíců

Prodloužení záruky je možné v kombinaci s uzavřením smlouvy o údržbě s naším servisním oddělením.